Historie

De NAC, DAC en FAC (respectievelijk Noordelijke, Drentse en Friese Assurantieclub) zijn in 2003 gefuseerd naar de nieuwe vereniging EFD Noord (Educatie Financiële Dienstverlening Noord). Door deze fusie ontstond een van de grootste assurantieclubs binnen Nederland met ca. 500 leden.

In het verleden werd door de drie clubs al intensief samengewerkt en was een fusie derhalve een voor de hand liggende stap.

Educatie en vakontwikkeling stonden altijd al hoog in het vaandel van de assurantieclubs en naar de toekomst toe zal dit een steeds prominentere rol gaan innemen voor de gehele financi?le dienstverleningssector.