September 2023
woensdag, 27 september 16:30 uur Bedrijfsbezoek Polygon ( met ingelaste extra ALV )
Juni 2023
donderdag, 01 juni 14:00 uur 20ste Algemene Ledenvergadering
April 2023
donderdag, 20 april NH1816 Cas Verhage
Maart 2023
woensdag, 08 maart 16:30 uur Bedrijfsbezoek Kijlstra personenvervoer
Januari 2023
woensdag, 25 januari Nieuwjaarslezing Jurjen Oosterbaan