De contributie 2024 bedraagt:

• Lidmaatschap zonder Beursbengel: EUR 60,-* per jaar    

• Lidmaatschap inclusief Beursbengel: EUR 85,-* per jaar

*Bedrag bij automatische incasso. Voor betaling per factuur rekenen wij EUR 10,- extra.

 

Ons verenigingsjaar loopt van januari t/m december. Wij brengen tot 31 december van een jaar, gerelateerd aan het aantal nog resterende maanden, de eerste contributie in rekening.

Opzeggen voor het volgende kalenderjaar moet vóór 1 december van het lopende kalenderjaar plaatsvinden.

Particulier aanmelden

Let op!:  De contributie wordt automatisch geïncasseerd van het opgegeven bankrekeningnummer. Wilt u per factuur betalen stuur dan een mail naar info@efdnoord.nl.

Aanhef

Voorletters
Roepnaam
Tussenvoegsel
Achternaam

Geboortedatum
-
-
Telefoon
Fax
E-mail
Nogmaals uw e-mail

Adres
Postcode
Plaats
Land

Functie
Afdeling

Beursbengel?
Werkgever
IBAN

Wachtwoord
Nogmaals uw wachtwoord

Nieuwsbrief ontvangen?