Opleidingen

Als u lid bent van de vereniging EFD Noord kunt u gebruik maken van het opleidingsaanbod van EFD Opleidingen. Hiermee willen wij onze leden helpen om te voldoen aan de deskundigheidseisen. De opleidingen worden verzorgd vanuit de locatie in Leek. Ook de bijbehorende examens worden hier afgenomen.