Nieuws


Reminder Algemene Ledenvergadering + Lezing Annemarie van Gaal
EFD Noord | 08-05-2019

Geachte EFD Noord Lid,

Hierbij herinneren wij u aan de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 14 mei 2019.

Mocht u zich nog niet hebben ingeschreven, doe dit dan snel!

Dit jaar hebben wij gekozen voor onze vertrouwde locatie De Postwagen in Tolbert en hebben we de combinatie gezocht met een bijzondere lezing c.q. spreker.

EFD Noord heeft Annemarie van Gaal, ondernemer, investeerder, auteur en televisiepersoonlijkheid bereid gevonden af te reizen naar het Noorden voor het verzorgen van een lezing die na afloop van de ALV zal worden gegeven. Annemarie van Gaal zal hierbij diverse actuele onderwerpen uit de financiele branche aansnijden en haar visie delen op de toekomst van de financiele dienstverlening. 

Programma:

18:00 Ontvangst ledenvergadering 

18:30 Ledenvergadering 
19:30 Ontvangst spreker 
20:00 Spreker: Annemarie van Gaal
21:00 Borrelen

Voor de goede orde melden wij dat er geen diner/eten zal worden geserveerd. Het geniet dus aanbeveling om voor uw komst zelf iets te nuttigen.

U kunt zich aanmelden voor de ALV via: www.efdnoord.nl. De notulen van de vorige ALV en de financiële stukken zullen nog per mail worden toegezonden. 

Graag tot ziens op 14 mei!

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur EFD NoordUitnodiging : Algemene Ledenvergadering (ALV) 14 mei 2019
EFD Noord | 19-04-2019

Geachte EFD Noord Lid,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 14 mei 2019.

Dit jaar hebben wij gekozen voor onze vertrouwde locatie De Postwagen in Tolbert en hebben we de combinatie gezocht met een bijzondere lezing c.q. spreker.

EFD Noord heeft Annemarie van Gaal, ondernemer, investeerder, auteur en televisiepersoonlijkheid bereid gevonden af te reizen naar het Noorden voor het verzorgen van een lezing die na afloop van de ALV zal worden gegeven. Annemarie van Gaal zal hierbij diverse actuele onderwerpen uit de financiele branche aansnijden en haar visie delen op de toekomst van de financiele dienstverlening. 

Programma:

18:00 Ontvangst ledenvergadering 

18:30 Ledenvergadering
19:30 Ontvangst spreker
20:00 Spreker: Annemarie van Gaal
21:00 Borrelen

Voor de goede orde melden wij dat er geen diner/eten zal worden geserveerd. Het geniet dus aanbeveling om voor uw komst zelf iets te nuttigen.

U kunt zich aanmelden voor de ALV via: www.efdnoord.nl. De notulen van de vorige ALV en de financiële stukken zullen nog per mail worden toegezonden. 

Graag tot ziens op 14 mei!

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur EFD Noord

 

 

 Reminder Lezing Actualiteiten Sociale Zekerheid en Wet arbeidsmarkt 9 april
EFD Noord | 01-04-2019

Geachte EFD Noord Lid,

Graag herinneren wij u aan onze uitnodiging voor de lezing Actualiteiten Sociale Zekerheid en Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) op 9 april in de Postwagen te Tolbert.

Tijdens deze avond zal Marjol Nikkels ons bijpraten over de belangrijkste actualiteiten op het gebiede van sociale zekerheid waaronder:


- Wet Arbeidsmarkt in balans
- Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid
- Wijzigingen in de WIA
- Veel loonsancties voor Ziektewet eigen risicodrager i.v.m. spoor 1
- Verlenging no-risk voor oudere langdurig werkloze
- Wijzigingen in de WIA en loondoorbetaling bij ziekte (MKB verzuim ontzorgverzekering)
- Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen?
- Instelling van commissie regulering van werk

Spreker Marjol Nikkels
Marjol is specialist sociale zekerheid en directeur van CS Opleidingen. Dit is in 2009 opgericht als antwoord op de vraag naar hoogwaardige praktijkopleidingen, gericht op het verkrijgen van regie op de grote geldstromen in de sociale zekerheid. Met name waar het gaat om verzuim en arbeidsongeschiktheid. Marjol staat bekend om haar grote praktische kennis van sociale wetgeving en inkomensverzekeringen. Ze geeft les, spreekt geregeld op congressen en schrijft artikelen voor vaktijdschriften. Ook heeft ze diverse boeken geschreven over haar vakgebied.

Kortom, een waardevolle lezing voor de adviseur op inkomengebied!

Vanaf 16.30 bent u van harte welkom in.  De lezing zal starten om 17.00 uur en eindigen om ca. 18.15 uur waarna we graag met u naborrelen en bijpraten.

Inschrijven kan zoals gebruikelijk via de website.

Wij zien u graag !

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur EFD NoordUitnodiging Lezing : Actualiteiten Sociale Zekerheid en Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
EFD Noord | 27-03-2019

Geachte EFD Noord Lid,

Graag nodigen wij u uit voor de lezing Actualiteiten Sociale Zekerheid en Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) op 9 april in de Postwagen te Tolbert.

Tijdens deze avond zal Marjol Nikkels ons bijpraten over de belangrijkste actualiteiten op het gebiede van sociale zekerheid waaronder:


- Wet Arbeidsmarkt in balans
- Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid
- Wijzigingen in de WIA
- Veel loonsancties voor Ziektewet eigen risicodrager i.v.m. spoor 1
- Verlenging no-risk voor oudere langdurig werkloze
- Wijzigingen in de WIA en loondoorbetaling bij ziekte (MKB verzuim ontzorgverzekering)
- Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen?
- Instelling van commissie regulering van werk

Spreker Marjol Nikkels
Marjol is specialist sociale zekerheid en directeur van CS Opleidingen. Dit is in 2009 opgericht als antwoord op de vraag naar hoogwaardige praktijkopleidingen, gericht op het verkrijgen van regie op de grote geldstromen in de sociale zekerheid. Met name waar het gaat om verzuim en arbeidsongeschiktheid. Marjol staat bekend om haar grote praktische kennis van sociale wetgeving en inkomensverzekeringen. Ze geeft les, spreekt geregeld op congressen en schrijft artikelen voor vaktijdschriften. Ook heeft ze diverse boeken geschreven over haar vakgebied.

Kortom, een waardevolle lezing voor de adviseur op inkomengebied!

Vanaf 16.30 bent u van harte welkom in.  De lezing zal starten om 17.00 uur en eindigen om ca. 18.15 uur waarna we graag met u naborrelen en bijpraten.

Inschrijven kan zoals gebruikelijk via de website.

Wij zien u graag !

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur EFD NoordWat als de brandverzekeraar niet gaat uitkeren?
EFD Noord | 27-03-2019

Geachte EFD Noord Lid,

De vereniging EFD Noord staat garant voor het delen van kennis. Dit kan ook door leden onderling kennis te laten delen vanuit hun eigen praktijkervaring. Zo werden wij als bestuur onlangs benaderd door Sietze de Jong (die in het voorjaar van 2018 ook mede de lezing namens Poliskraker.nl gaf).


Het thema hierbij is dat brandverzekeraars polissen in de zakelijke markt steeds vaker onderscheid maken tussen de “groot” zakelijke markt en het MKB.

Zoals ons allemaal bekend voorzien polisvoorwaarden en/of clausules soms in zeer strikte spelregels. Denk aan buitenopslag, blusmiddelen, alarmsystemen en wat al niet meer. Wat hierbij opvalt, is het gevolg dat bij het niet strikt naleven van dergelijke spelregels de klant geen enkel recht heeft op een uitkering. In de “groot” zakelijke worden deze veelal vervolgens “verzacht” met vaak 10 % extra eigen risico (met dan weer een maximum van bv. € 100.000). Voor de adviseur dus een erg belangrijk aandachtspunt.

Initiatief
Sietze de Jong heeft op voorzet van enkele noordelijke intermediairs, een initiatief opgestart om draagvlak in onze sector te vinden om anders om te gaan met bepalingen in polisvoorwaarden en/of clausules waarbij de klant mogelijk zijn recht op een uitkering verliest. Dat wil zeggen dat spelregels voor een ondernemers altijd in de praktijk werkbaar moeten zijn. En dat in geval van het echt niet naleven van spelregels de ondernemer het wel mag voelen in de portemonnee maar dat het maatschappelijk van belang is dat bedrijven niet zomaar failliet gaan. Of dat de samenleving moet opdraaien voor de opruimingskosten na een grote brand en/of milieuschade.

Oproep
Als vereniging EFD Noord willen we ook verbinden. Dat wil zeggen dat we leden met elkaar in contact willen brengen. Sietze de Jong wil graag horen in hoeverre u aanloopt tegen dergelijke polisbepalingen. U kunt hiervoor rechtstreeks met hem contact opnemen via info@sietzedejong.nl of 06-31903686.

Vervolg
Dit najaar willen wij in ons lezingenprogramma ingaan op dit thema. Het doel is dat we met elkaar het verloop van deze casus delen en zo van elkaar leren. Ook de zorgplicht van de adviseur willen we hier-in graag betrekken. Dus, wordt vervolgd!

Bestuur EFD NoordIncasso lidmaatschap 2019
EFD Noord | 22-03-2019

Beste EFD Noord lid,

Zoals u wellicht heeft gemerkt heeft u nog geen nota gehad voor het verenigingsjaar 2019.

Door omstandigheden in verband met het omzetten van de huidige website naar een nieuwe websitebouwer (u wordt hier nog over geïnformeerd), loopt de incasso vertraging op.

Wij rekenen op uw begrip.

Bestuur EFD NoordUitnodiging lezing NEN en ISO Waarderingen, 26 maart Tolbert
EFD Noord | 17-03-2019

Geachte EFD Noord Lid,

Graag nodigen wij u uit voor de lezing Lezing NEN + ISO Waarderingen op 26 maart in de Postwagen te Tolbert.

Tijdens deze avond zal Wilko Lettink een lezing geven over inspecties en keuringen van elektrotechnische installaties, machines en apparatuur.

Wilko is sinds jaar en dag al werkzaam bij AREPA inspexx. Een onderdeel van zijn werkzaamheden bestaat uit het geven van lezingen omtrent de NEN 3140 en 1010 keuring bij bedrijven om zo de relevatie van een goede inspectie/keuring te laten zien. Tijdens deze lezing zal Wilco diverse voorbeelden en verhalen schetsen vanuit daadwerkelijke praktijksituaties.

Kortom, een waardevolle lezing voor (schade)adviseurs met oog voor preventie!

 

Vanaf 16.30 bent u van harte welkom in.  De lezing zal starten om 17.00 uur en eindigen om ca. 18.15 uur waarna we graag met u naborrelen en bijpraten.

Inschrijven kan zoals gebruikelijk via de website.

Wij zien u graag !

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur EFD NoordReminder Lezing Cyber Risico 12 maart TT Gold Club Assen
EFD Noord | 10-03-2019

Geachte EFD Noord Lid,

Graag herinneren wij u aan de lezing Cyber Risico's op 12 maart te Assen (TT Gold Club).

Mocht u zich nog niet hebben ingeschreven dan nodigen wij u van harte uit.

Tijdens deze avond zal Jelmer Andela, werkzaam als Cyber Manager bij Liberty Special Markets u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van cyber risico's, soorten cyber risico's en de oplossingen in het kader van preventie en verzekering.

Vanaf 16.30 bent u van harte welkom in De Gold Club van TT Assen.  De lezing zal starten om 17.00 uur en eindigen om ca. 18.15 uur waarna we graag met u naborrelen en bijpraten.

Inschrijven kan zoals gebruikelijk via de website.

Wij zien u graag !

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur EFD NoordUitnodiging lezing Cyber risico's Liberty Special Markets
EFD Noord | 06-03-2019

Geachte EFD Noord Lid,

Graag nodigen wij u uit voor de lezing Cyber Risico's op 12 maart te Assen (TT Gold Club).

Tijdens deze avond zal Jelmer Andela, werkzaam als Cyber Manager bij Liberty Special Markets u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van cyber risico's, soorten cyber risico's en de oplossingen in het kader van preventie en verzekering.

Vanaf 16.30 bent u van harte welkom in De Gold Club van TT Assen.  De lezing zal starten om 17.00 uur en eindigen om ca. 18.15 uur waarna we graag met u naborrelen en bijpraten.

Inschrijven kan zoals gebruikelijk via de website.

Wij zien u graag !

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur EFD NoordUitnodiging lezing Cyber risico's Liberty Special Markets 12 maart
EFD Noord | 06-03-2019

Geachte EFD Noord Lid,

Graag nodigen wij u uit voor de lezing Cyber Risico's op 12 maart te Assen (TT Gold Club).

Tijdens deze avond zal Jelmer Andela, werkzaam als Cyber Manager bij Liberty Special Markets u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van cyber risico's, soorten cyber risico's en de oplossingen in het kader van preventie en verzekering.

Vanaf 16.30 bent u van harte welkom in De Gold Club van TT Assen.  De lezing zal starten om 17.00 uur en eindigen om ca. 18.15 uur waarna we graag met u naborrelen en bijpraten.

Inschrijven kan zoals gebruikelijk via de website.

Wij zien u graag !

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur EFD NoordLaat uw Wft-adviesbevoegdheid niet verlopen!
EFD Opleidingen | 22-02-2019

 

Laat uw Wft-adviesbevoegdheid niet verlopen!

Op 31 maart 2019 eindigt de huidige PE-periode.

Heeft u nog niet alle benodigde PE-certificaten behaald, u kunt tot 1 april examen doen!

 

Op onderstaande data kunt u op onze locatie in Leek een examentraining volgen met aansluitend het examen: 

12 maart           PE-Adviseur Schadeverzekeringen Zakelijk

12 maart           PE-Adviseur Inkomen

15 maart           PE-Adviseur Hypothecair Krediet

EFD Opleidingen biedt u de mogelijkheid in kleine groepen een examentraining te volgen met aansluitend het betreffende examen. Onze aanpak blijkt succesvol. Goede slagingspercentages, goed bereikbare locatie, moderne opleidingsfaciliteiten en een scherpe prijs. 

Bij het boeken van het complete trainingspakket en bij het boeken van 'losse' examens ontvangen leden van EFDNoord met de couponcode '2018'  € 25,-  korting op het examen.

Examentraining, lesmateriaal en examen: voor EFDNoord leden met couponcode slechts € 280,00

Klik hier voor informatie en om u in te schrijven.

Voor alle 'losse' PE-examens heeft u bij ons vrijwel iedere werkdag de mogelijkheid examen te doen. Voor examentijden en overige vragen email naar info@efdopleidingen.nl

EFD Opleidingen, Giny en Margreet

 

 Reminder lezing Juridisch Slim Ondernemen 26 feb. Postwagen
EFD Noord | 21-02-2019

Geachte EFD Noord Lid,

Hierbij herinneren wij u aan onze uitnodiging voor de lezing Juridisch Slim Ondernemen op 26 februari te Tolbert (Postwagen).

Tijdens deze avond zal mr. R.P.E. (René) Halfens, ondernemer en advocaat u voorzien van een snel cursus op het gebied van veel voorkomende juridische onderwerpen zoals de mondelinge overeenkomst, de geldigheid van e-mail, algemene voorwaarden, tegenstrijdige voorwaarden, aansprakelijkheid beperkende bepaligen, aansprakelijkheidsverzekering en (leverings)voorwaarden, etc. Tevens zal ook aandacht worden besteed aan het sluiten van een overeenkomst, het uitvoeren van een overeenkomst en het incasseren van een bijbehorende betaling.

Kortom een zeer goed gewaardeerde snel-cursus die uw juridische kennis weer even op scherp zet!

Vanaf 16.30 bent u van harte welkom in De Postwagen in Tolbert. De lezing zal starten om 17.00 uur en eindigen om ca. 18.30 uur waarna we graag met u naborrelen en bijpraten.

Heeft u zich nog niet aangemeld doe dit dat snel, inschrijven kan zoals gebruikelijk via de website.

Wij zien u graag !

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur EFD NoordUitnodiging Lezing Juridisch Slim Ondernemen
EFD Noord | 13-02-2019

Geachte EFD Noord Lid,

Graag nodigen wij u uit voor de lezing Juridisch Slim Ondernemen op 26 februari te Tolbert (Postwagen).

Tijdens deze avond zal mr. R.P.E. (René) Halfens, ondernemer en advocaat u voorzien van een snel cursus op het gebied van veel voorkomende juridische onderwerpen zoals de mondelinge overeenkomst, de geldigheid van e-mail, algemene voorwaarden, tegenstrijdige voorwaarden, aansprakelijkheid beperkende bepaligen, aansprakelijkheidsverzekering en (leverings)voorwaarden, etc. Tevens zal ook aandacht worden besteed aan het sluiten van een overeenkomst, het uitvoeren van een overeenkomst en het incasseren van een bijbehorende betaling.

Kortom een zeer goed gewaardeerde snel-cursus die uw juridische kennis weer even op scherp zet!

Vanaf 16.30 bent u van harte welkom in De Postwagen in Tolbert. De lezing zal starten om 17.00 uur en eindigen om ca. 18.30 uur waarna we graag met u naborrelen en bijpraten.

Inschrijven kan zoals gebruikelijk via de website.

Wij zien u graag !

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur EFD Noord

 


 Uitnodiging lezing/workshop Nationale Hypotheekbond
EFD Noord | 30-01-2019

Geachte EFD Noord Lid,

Graag nodigen wij u uit voor de lezing/workshop Actualiteiten & Innovaties op het gebied van hypotheekadvies op 12 februari 2019 te Leek (opleidingscentrum EFD).

De lezing zal worden verzorgd door Jos van Driesum namens de Nationale Hypotheekbond.

Deze lezing/workshop zal in het teken staan van de digitale innovatie waarmee u als financieel adviseur mee te maken krijgt maar laat ook zien welke broninformatie op dit moment al beschikbaar is. 
Er wordt veel aandacht geschonken aan de inhoud van het hypotheekadvies. Digitale innovatie zal het oriëntatie/inventarisatie proces meer en meer gaan beïnvloeden. Goede toepassing van deze innovaties zal de kwaliteit van het advies verhogen en het adviesproces efficiënter kunnen laten verlopen. Jos van Driesum zal in deze lezing aandacht besteden aan onder meer:


• Overzicht van de belangrijkste partijen die zich nu bezig houden met bron data;
• Overzicht van de brondata die nu al voor elke adviseur beschikbaar zijn en de wijze waarop deze data door een adviseur gebruikt kunnen worden;
• Aandachtspunten van digitale innovatie in relatie tot privacywetgeving;
• Mogelijk stappenplan voor kantoren die zich willen voorbereiden op de implementatie van de nieuwe digitale tools binnen hun bedrijfsvoering.

Mocht u zich nog niet hebben aangemeld doe dit dan snel. Het aantal plaatsen is beperkt. U bent van harte welkom op onze opleidingslocatie in Leek vanaf 16.30 uur, waarna de lezing start om 17.00 uur. We sluiten af met een hapje/drankje.

U kunt zich aanmelden via de website: www.efdnoord.nl

Wij zien u graag!

Bestuur EFD NoordUitnodiging lezing Jaarrekeningen Mark Visser
EFD Noord | 23-01-2019

Geachte EFD Noord Lid,

In december van 2018 hebben wij u geinformeerd over het lezingenprogramma voor het aankomende half jaar.

Voor volgende week 29-01-2019 staat de lezing van Mark Visser op het programma. Deze lezing staat in het teken van Financieel & Economisch inzicht en wordt verzorgd door Mark Visser, Universitair Docent aan Nyenrode Business Universiteit.

Over Mark Visser

Naast docent is Mark ook ondernemer. Met zijn bedrijf De Financieel Economische zaak (DEFEZ) helpt hij bedrijven met het verkrijgen van financieel economisch inzicht in het heden en de toekomst zodat bedrijven duurzaam kunnen groeien.

Financieel & Economisch inzicht

Mark gaat u meenemen in een centrifuge van cijfers en de dynamiek van getallen aan de hand van een casus. 
Het gaat om het verschil tussen fiscale cijfers in een jaarrekening en een commerciële balans tbv financiering en verkoopbaarheid van een bedrijf.

Tijdens deze interessante lezing probeert Mark je tips en tricks te geven die van waarde zijn voor je eigen adviespraktijk.

Mocht u zich nog niet hebben aangemeld dan kunt u dit doen via de website. Natuurlijk kunt u zich ook alvast aanmelden voor de navolgende lezingen.

Het programma voor het komende half jaar is als volgt:

Datum Activiteit Plaats
29-01-2019 Lezing Jaarrekenig lezen (Mark Visser) Groningen
12-02-2019 Hypotheek tafel (Nationale Hypotheekbond) Leek
26-02-2019 Lezing Juridisch slim ondernemen (Van As Advocaten) Tolbert
12-03-2019 Lezing Cyberrisico's (Liberty) Assen
26-03-2019 Lezing NEN + ISO Normeringen (Wilco Lenting) Oranjewoud
09-04-2019 Lezing Verzuim & Inkomen (Marjol Nikkels) Tolbert
14-05-2019 ALV + Lezing Annemarie Van Gaal NOTG


Op dinsdag 29 januari bent u dus van harte welkom in De Media Centrale te Groningen vanaf 16.30 uur, waarna de lezing start om 17.00 uur. We sluiten af met de gebruikelijke netwerkborrel.

Let op, er is mogelijk een beperkte (betaalde) parkeergelegenheid voor het pand van de mediacentrale.

Parkeren is ook mogelijk in de nabijgelegen parkeergarage onder het stadion van FC Groningen (ook betaald).

U kunt zich aanmelden via de website: www.efdnoord.nl

Wij zien u graag op 29 november !

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur EFD NoordREMINDER : Nieuwjaarslezing 8 januari Jurjen Oosterbaan Martinius
EFD Noord | 02-01-2019

Geachte EFD Noord Lid,

Onlangs hebben wij u een uitnodiging gestuurd voor de nieuwjaarslezing van 8 januari a.s. in Tjaarda Golden Tulip te Oranjewoud : Lezing Mr. Jurjen Oosterbaan Martinius (Bureau DFO).

Deze lezing wordt doorgaans druk bezocht, dus mocht u zich nog niet hebben aangemeld doe dit dan snel via onderstaande link.

In deze lezing zal Mr. Jurjen Oosterbaan Martinius wederom de  belangrijkste en nieuwste trends en ontwikkelingen in onze branche onder de aandacht brengen en zijn visie daarop met u delen.

Op 8 januari bent u van harte welkom vanaf 19:00 uur.

Aanmelden : www.efdnoord.nl

Wij zien u graag op 8 januari !

 

Met vriendelijke groet,

Lezingencommissie EFD Noord